Legfrissebb Hír
MEGKEZDTÜK A 2018 ÉVI HORGÁSZJEGYEK ÁRÚSÍTÁSÁT a Halcapone Horgász boltban [2018-01-05 11:32:43]
2018. ÉVI HORGÁSZJEGYEK VÁLTOZATLAN ÁRON

M E G H Í V Ó

Alulírott, Farkas Sándor mint a SZATMÁRVIDÉKI HORGÁSZ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ HORGÁSZEGYESÜLET
(Székhely: 4700 Mátészalka, Ősz út 7.) elnöke az egyesület rendes közgyűlését az alábbi
napirendi pontok megtárgyalásának teljes időtartamára ezennel meghívom.

A közgyűlés időpontja: 2018. március 01. (csütörtök) 8.00 óra
A közgyűlés helye: Mátészalka, Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános
Iskola ebédlő terme (Mátészalka, Széchenyi u. 7.)
Napirendi pont: 1. A Vezetőség beszámolója a 2017. évi munkáról. Előadó: Farkas Sándor elnök
2. Gazdasági Beszámoló, 2017. évi Mérleg ismertetése Előadó: Farkas Sándor elnök
3. Felügyelő Bizottság beszámolója Előadó: Varga Sándor Felügyelő B. elnök
4. Fegyelmi Bizottság Beszámolója Előadó: Szücs Sándor Fegyelmi B. elnök
5. Egyesületi telek hasznosítása
6. Hozzászólások, válaszadás
7. Határozati javaslatok ismertetése, határozathozatal
8. Egyebek
Tájékoztatom a T. Tagokat, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 50%-a jelen van. Amennyiben a közgyűlés a kiírt időpontban nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést

2018. március 11. (vasárnap) 9.00 órára

ugyanazon helyre összehívom.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A napirend kiegészítését a közgyűlési meghívó közzétételétől számított 15 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza, bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Mátészalka, 2018. január 22.
Tisztelettel: FARKAS SÁNDOR elnök

    Horgász Hírek
SZJA 1% -a felajánlás [2016-01-31 11:32:43]
Halasításra költjük minden szabad pénzeszközünket!
2016.-2017. évi horgász vizsgáztatás [2017-03-02 11:32:43]
Tudnivalók 2016.2017.
70 évesek lettünk [2016-06-25 11:32:43]
1946 Jubileum 2016
Haltelepítés a Vaja Őstón 2017.03.13-14. [2017-03-14 11:32:43]
Telepítés 2017
CSÓNAKOS PERGETŐ HORGÁSZVERSENY I. forduló 2017. [2017-03-22 13:32:43]
Pergető horgászverseny
Egyesületi Horgász verseny 2017. [2017-05-25 13:32:43]
horgászverseny
2016.-2017. évi Közgyűlések döntései[2017-03-6 11:36:13]
Tudnivalók 2017.

vajaihorgaszto

vajaito Horg.képre klikk Felhasználó == Teszt Jelszó == Teszt