Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület Közzétételi adatok
Vissza

2018. évi meghívó


M E G H Í V Ó Alulírott, Farkas Sándor mint a SZATMÁRVIDÉKI HORGÁSZ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ HORGÁSZEGYESÜLET (Székhely: 4700 Mátészalka, Ősz út 7.) elnöke az egyesület rendes közgyűlését az alábbi napirendi pontok megtárgyalásának teljes időtartamára ezennel meghívom. A közgyűlés időpontja: 2018. március 01. (csütörtök) 8.00 óra A közgyűlés helye: Mátészalka, Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola ebédlő terme (Mátészalka, Széchenyi u. 7.)

Napirendi pont: 1. A Vezetőség beszámolója a 2017. évi munkáról. Előadó: Farkas Sándor elnök 2. Gazdasági Beszámoló, 2017. évi Mérleg ismertetése Előadó: Farkas Sándor elnök 3. Felügyelő Bizottság beszámolója Előadó: Varga Sándor Felügyelő B. elnök 4. Fegyelmi Bizottság Beszámolója Előadó: Szücs Sándor Fegyelmi B. elnök 5. Egyesületi telek hasznosítása 6. Hozzászólások, válaszadás 7. Határozati javaslatok ismertetése, határozathozatal 8. Egyebek

Tájékoztatom a T. Tagokat, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 50%-a jelen van. Amennyiben a közgyűlés a kiírt időpontban nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést 2018. március 11. (vasárnap) 9.00 órára ugyanazon helyre összehívom.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A napirend kiegészítését a közgyűlési meghívó közzétételétől számított 15 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza, bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz.

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Mátészalka, 2018. január 22. Tisztelettel: FARKAS SÁNDOR elnök