Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület Közzétételi adatok
Vissza

2021. évi Rendes Közgyűlés meghívó


M E G H Í V ÓAlulírott, Imecs László,mint a SZATMÁRVIDÉKI HORGÁSZ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ HORGÁSZEGYESÜLET (Székhely: 4700 Mátészalka, Ősz út 7.)elnöke az egyesület rendes közgyűlését az alábbi napirendi pontok megtárgyalásának teljes időtartamára ezennel meghívom.
A közgyűlés időpontja:2021. augusztus 21. (szombat) 8.00 óra
A közgyűlés helye:Vaja, Tó part, kikötő
Napirendi pont:
1./ Beszámoló a 2020. évi munkáról, a pandémia következtében kialakult helyzetről (Előadó: Imecs László)
2./ Gazdasági beszámoló 2020. évről (Előadó:(Farkas Sándor)
3./ Felügyelő bizottság beszámolója (Előadó: Varga Sándor)
4./ Fegyelmi bizottság beszámolója (Előadó: Szűcs Sándor)
5./ Vezető tisztségviselő változás átvezetéséről döntés (Előadó: Imecs László)
6./ Alapszabály módosítása (Előadó: Imecs László)
7./ Hozzászólások, válaszadás
8./ Egyebek
Tájékoztatom a T. Tagokat, hogy aközgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 50%-a jelen van.
Amennyiben a közgyűlés a kiírt időpontban nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést
2021. augusztus 28.(szombat) 9.00 órára ugyanazon helyre összehívom.(ekkor kell megjelenni!)
A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A napirend kiegészítését a közgyűlési meghívó közzétételétől számított 15 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza, bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Mátészalka, 2021. július 20.
Tisztelettel:
IMECS LÁSZLÓ
elnök