Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület Közzétételi adatok
Vissza

2020. évi Rendes Közgyűlés meghívó


M E G H Í V ÓAlulírott, Imecs László mint a SZATMÁRVIDÉKI HORGÁSZ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ HORGÁSZEGYESÜLET (Székhely: 4700 Mátészalka, Ősz út 7.) elnöke az egyesület rendes közgyűlését az alábbi napirendi pontok megtárgyalásának teljes időtartamára ezennel meghívom a Tisztelt tagságot. A közgyűlés időpontja: 2020. február 25. (kedd) 8.00 óra(VALÓSZINŰ NEMHATÁROZATKÉPES ezért nem leszmegtartva) A közgyűlés helye: Mátészalka Széchenyi Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola, Mátészalka Széchenyi ut 7.szám

Napirendi pont: 1. A Vezetőség beszámolója a 2019. évi munkáról. Előadó: Imecs László és Farkas Sándor
2. Gazdasági Beszámoló, 2019. évi Mérleg ismertetése Előadó: Imecs László és Farkas Sándor
3. Felügyelő Bizottság beszámolója Előadó: Varga Sándor Felügyelő B. elnök
4. Fegyelmi Bizottság Beszámolója Előadó: Szücs Sándor Fegyelmi B. elnök
5. Alapszabály módosítása
6. Új Horgász rend Kialakítása
7. Hozzászólások, válaszadás
8. Határozati javaslatok ismertetése, határozathozatal
9. Egyebek
Tájékoztatom a T. Tagokat, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 50%-a jelen van. Amennyiben a közgyűlés a kiírt időpontban nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt

közgyűlést 2020. március 1. (vasárnap) 9.00 órára ugyanazon helyre összehívom. Ekkor kell eljönni!


A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A napirend kiegészítését a közgyűlési meghívó közzétételétől számított 15 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza, bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz.

Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Mátészalka, 2020. január 25.
Tisztelettel:
IMECS LÁSZLÓ
elnök

 

vajaihorgaszto.hu
4562 VAJA TÓPART 2303/1 hrsz
Adószám: 19863599-1-15
Telefonszám: +36 70 770 6545
© 2001- Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület.
VISSZA